De populatie zeearenden in Nederland is klein en verdient dus alle aandacht

De jonge zeearend schreeuwt om bescherming

De werkgroep zeearend heeft vier jonge zeearenden van een zendertje voorzien om zo achter het gedrag van de dieren te komen. Nederland telt circa 15 broedparen.  De werkgroep werkt samen met Wageningen Environment Research. Onder meer wordt gekeken wat  de invloed is van windturbines en mogelijke bedreiign door recreatie, vergiftigd aas en verkeer.

De dieren wordt tot op een leeftijd van vier, vijf jaar gevolgd. Ze bevinden zich onder meer op terreinen van Staatsbosbeheer in Zuid Holland. Het ligt in de bedoeling om nog zes zeearenden van een zendertje te voorzien. Dat weegt 50 gram, slechts één procent van het lichaamsgewicht. De vogels hebben er geen last van. Zeearenden  hebben eebn actie radius van 40 kilometer van hun nest.  De werkgroep werkt aan een portal dat eerst ter beschikking komt van provincies en beheerders en vervolgens voor een breder publiek. 

Foto's: Pepijn Calles en Dirk van Straalen: werkgroep Zeearend

 

Informatie: www.werkgroepzeearend.nl