Een plaatje van Rhoon (foto A.R.Mulder).

Hollands Landschap pakt flink uit

Een prachtige laanstructuur in Ockenburgh krijgt nog meer glans

Hollands Landshap verdient een compliment voor het plan van aanpak met betrekking tot planten en onderhoud van bomen in de diverse 'wingewesten'. 

Kuststreek

In Rhijngeest worden twee lanen hersteld. Wassergeest is verworden tot een eentonig bos waarin veel meer variatie wordt aangebracht met inheemse soorten . langs de wandelpaden zomereiken, elsen, veldesdfoorns en meidoorns.  Op hetnlandgoed Ockenburgh beuken en eiken langs de open weides en lindes langs de fraaie hoofdlaan.

Regio Eilanden

In het Achterbos bij Rhoon zijn de bomen aan het eind van hun 100-jarig Latijn en vormen ze een gevaar voor de omgeving.  Daar komen diverse inheemse soorten voor in de plaats. Er komt een onderlaag van struiken als eenstijlige mneidoorns en vlier.

Veenweiden

Niet het meest bosrijke deel van de provincie en daarom is men er extra zuinig op. Op de Diefdijk in Leerdam  wordt de biodiversiteit versterkt  met zomereiken, zwarte els, ruwe berk, sleedoorn, Salix Alba, iepen en zwarte populier. De hoogstamboomgaard hier wordt in eere hersteld. Aan de Molenkade Achthoven gaan nieuwe populieren de grond in.