Handhaven regels vrachtwagens weekmarkt

Uw college heeft verzocht om nader te worden gerapporteerd over het parkeren van vrachtauto’s van marktkooplieden nadat de marktcommissie over dit onderwerp geconsulteerd is. De weekmarktondernemers in de marktcommissie geven aan dat zij de huidige parkeerdrukverdeling van marktvrachtwagens over de verschillende parkeerplaatsen in het centrum zo willen laten, want er zijn geen andere mogelijkheden voor vrachtwagens om nabij het centrum te parkeren. Gezien de consultatie van de marktcommissie adviseren wij u de huidige spreiding van het parkeren van vrachtwagens van de ondernemers van de weekmarkt te handhaven.

 

Advies afdeling

De huidige spreiding van de vrachtwagens van de ondernemers van de weekmarkt over de parkeerplaatsen in Nunspeet handhaven.

 

Beslissing college

-          Spreiding en aanwezigheid van huidige vrachtwagens in stand laten; voor deze categorie een uitsterfconstructie hanteren.

-          In nieuwe situaties vrachtwagens in een bredere schil -verder van de weekmarkt- om het centrum laten parkeren en daarover nader adviseren.