Zeldzame flora en fauna terug op Haarzuilen

Zo wil je het weer zien

LandgoedHaarzuilen krijgt de vroegere allure terug door samwnerking in maatregelen tussen Natuurmonumenten en de provincie Utrecht. Daardoor zijn er nu al weer dertig akkerplanten die vrijwel niet elders in Nederland voorkomen.

Het gaat om kruidenrijke  akkers op kleigrond die weinig voorkomen in Europa. Er vindt actieve bescherming plaats van planten die aan akkers zijn gebonden. Verbetering ontstaat onder meer door kleine percelen afwisselend in te kleden. Zeldzame akkerplanten, veldjes voor begrazing, akklers voor vogels en percelen met de bijenplant phacelia. Er is nog ruimte voor zeldzame soorten als kwartel, rugstreeppad en eironde leeuwenbek. Natuurmonumenten optimaliseert de omstandigheden. Uit heel ons land komen mensen naar Haarzuilen  om onder meer de kleine wolfsmelk, naaldenkervel en akkerboterbloem te bewonderen. Wandelaars geniete  hier van een gebieddat er weer uit gaat zien als op een achttiende eeuws schilderij van Van Gogh.