Gemeenteraad besluit over uitbreiding VMI

De gemeenteraad van Epe beslist binnenkort over het gewijzigde bestemmingsplan met betrekking tot uitbreiding van de VMI. Daarbij gaat het om aanpassingen naar aanleiding van 14 zienswijzen 

VMI is wereldleider  in de ontwikkeling en bouw van productielijnen  voor de autobandenindustrie. Ze startte in 1946 activiteiten in de voormalige zuivelfabriek aan de Gelriaweg en breidde uit tot een complex van acht hectare. Het gaat nu tevens om een verbindingsweg tussen de N309, de toeleidingsweg naar de A50, en de VMI.  De uitbreiding kan niet eerder plaatsvinden dan dat de verbindingsweg is gerealiseerd. Ook geldt de verplichting 6 hectare natuur te ontwikkelen en landschappelijke inpassing verkeer. 

Overleg

Alle kosten inclusief planschade komen voor rekening van de VMI. De gemeente stuurde 150 brieven naar omwonenden. VMI houdt de buren regelmatig op de hoogte. Provincie en gemeente  brachten huisbezoeken en geven aan zoveel mogelijk met wensen van de woonomgeving rekening te houden.