Heerde neemt maatregelen overlast wilde zwijnen

Nadat de gemeente Epe jaremlang overlast van wilde zwijnen  kende en een deel van het bosgebied afrasterde,  heeft nu de gemeente Heerde er al een tijd mee te maken. Het college stelt de raad voo om een aantal maatregelen te treffen.

Het aanbod van Gelders Landschap en Kasteelen stelt de gemeente in staat  aan de zijde van de Groteweg Wapenveld af te rasteren  en vanaf de Groteweg schuin naar de Groteweg. Overlast en verdere vernieling van het Stationspark Wapenveld zou ermee worden voorkomen. Het vergt een krediet van 26.000 euro. Als het niet voldoedne blijkt  is een wildrooster in de Molenweg nodig en dat kost nog eens 20.000 euro.

 Kamperweg

Een tweede maatregel geldt de Kamperwweg tussen Kommerweg en A50.  Daarbij geldt knipperlichten en beording. Dat vergt een uitgave van 10.000 euro.  Er is op meer plaatsen sprake van overlast en daarvoor kan de gemeente geen sluitende oplossing bieden omdat ook bijdragen  van veel grondeigenaren nodig zijn. Alle buijdragen  worden onttrokken aan de algemene middelen.

Heerde voerde bestuurlijk en ambtelijk diverse gesprekken met eigenaren en pachters, Faunabescherming, Nederlandse Jagersverteniging, Dorpsraad en oranjevereniging Maxima.  de beide laatste kunnen zich vinden in de afrastering op het geb id van Gelders Landschap en Kasteelen.